Gübreleme

Gübreleme yüzeye serpilerek uygulanmaktadır. Ekimden önce olduğu gibi ekimden sonra veya fidan geliştikten sonra da uygulanabilmektedir. Ağaç dinlenme halindedir. İyi yanmış havyan gübresi etrafına atılarak toprağa karıştırılır.